درباره سامانه حمل و نقل:

حامیسل از ابتدای تاسیس در پی حفظ و افزایش منافع مشتریان، ارائه‌ی خدمات نوین و متنوع در ‌ی زمینه ارسال مرسولات و بکارگیری نیروهای متعهد و اخلاق مدار بوده است.
بدین منظور این مجموعه تمام تلاش خود را در جهت تسهیل امور کسب و کارهایی که ارسال مرسوله دارند بکار گرفته است.
این خدمات به راحتی از طریق سامانه‌ی اختصاصی ما قابل رهگیری و مدیریت است.

صرفه جویی در هزینه

صرفه جویی در زمان

خدمات ما
services-back

در جهت تسهیل امور و هماهنگی بیشتر، تمامی خدمات ارسال مرسوله را در سامانه‌ی حامیسل قرار داده است که به راحتی قابل مدیریت می‌باشد.
همچنین ثبت و رهگیری مرسولات در این سامانه به دو صورت دستی و اتوماتیک (API) قابل انجام است. (بزودی)

سرویس پیک موتوری شهر تهران

حامیسل به پشتوانه‌ی نیروهای حرفه‌ای و اخلاق‌مدار خود، علاوه بر اقتصادی‌ترین قیمت، تحویل به موقع و امنیت مرسوله را تضمین می‌کند.
تمام تلاش مجموعه‌ بر این است که دغدغه‌ی ارسال مرسولات را از دوش صاحبان کسب و کارها بردارد که علاوه بر سهولت ارزان نیز میباشد.

سرویس ارسال بین شهری

سرویس ارسال بین شهری، بر پایه‌ی شبکه‌ی گسترده‌ی توزیع شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و خدمات نرم‌افزاری سامانه تعارف می‌باشد.
این سرویس می‌تواند در اختیار تمامی کسب و کارهای سراسر کشور که ارسال مرسولات دارند قرار گیرد. تا با راحتی هرچه تمام تر بدون دغدغه ی ارسال به فروش خود متمرکز شوند.