جمع آوری و ارسال مرسولات ویژه شهر تهران

۱-موضوع
توزیع مرسولات فروشنده توسط حامیسل در اکثر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که در شرح پیوست میباشد.
مرسوله: شامل یک یا چند کالا خواهد بود که در یک بسته بندی واحد قرار دارد و به یک مقصد ارسال می شود.
مرسولات به مقصد شهر تهران باید هر ضلع آن کوچکتر از ۴۰ سانتی متر بزرگترین محیط آن کوچکتر از ۱۲۰ سانتی متر باشد.

۲-قیمت
۲-۱- تعرفه ارسال هر مرسوله بر اساس لیست قیمت محاسبه می گردد (در بخش هزینه ها) که شامل یکبار ارسال به هر مقصد است بدیهی است درصورت تقاضای فروشنده برای ارسال مجدد در هنگام توزیع هزینه مجدد در نظر گرفته خواهد شد.
۲-۲- تعرفه دریافت مرسولات برای سفارشاتی که بیش از ۱۰ مرسوله به شرکت حامیسل تحویل داده می شود رایگان خواهد بود. و برای کمتر از این مقدار ارسال مرسولات به انبار حامیسل توسط شخص سفارش دهنده انجام خواهد شد.
۲-۳- تعرفه بازپس فرستادن مرسولات اعلامی فروشنده از شرکت حامیسل به انبار فروشنده، به همراه دریافت سفارشات بعدی، رایگان خواهد بود و در غیر این صورت با پیک یا خودرو آنلاین به هزینه فروشنده ارسال خواهد شد.
تبصره:
شرکت حامیسل باتوجه به شرایطی که ممکن است ایجاد شود مانند افزایش تعرفه بنزین، ایجاد محدودیت های ترددی در شهر تهران، ایجاد هرگونه تعرفه طرح های ترافیکی و عوارض برای عبور موتور سیکلت در شهر تهران، افزایش نرخ تورم و مسایلی از این قبیل می تواند داشته باشد که تعرفه ها را با اطلاع رسانی قبلی اعلام میکند .

۳-تعهدات حامیسل
۳-۱- توزیع مرسولات شهر تهران در روزهای کاری در شیفت صبح ۱۱ الی ۱۶ و در شیفت عصر ۱۶ الی ۲۰ و در شیفت صبح و عصر ۱۱ الی ۲۰ انجام خواهد شد.
۳-۲- جمع آوری رایگان سفارشاتی که بیش از ۱۰ مرسوله به شرکت حامیسل تحویل داده می شود با هماهنگی قبلی جمع آوری میشود .
تبصره:
شرکت حامیسل برای سفارشاتی که کمتر از ۱۰ مرسوله آماده تحویل به شرکت حامیسل است تعهدی بابت جمع آوری آن نخواهد داشت.
۳-۳- در هنگام تحویل از تحویل گیرنده امضا و نام دریافت خواهد شد.
۳-۴- حامیسل می پذیرد تمامی سفیران در صورت لزوم بطور میانگین تا ۵ دقیقه در مقصد منتظر گیرنده مرسوله بایستند. اگر فرآیندی در هنگام تحویل باید بطور عمومی انجام شود که نیاز به زمان انتظار بیشتری دارد با توافق طرفین به عنوان کارمزد تعیین خواهد شد.
۳-۵- مرسولاتی که منجر به تحویل به گیرنده نمی شود به درخواست فروشنده ارسال مجدد می گردد در غیر این صورت مرسوله در هنگام جمع آوری در سفارش بعدی به فروشنده عودت می شود.
۳-۶- حامیسل متعهد می شود تمامی مرسولاتی که ارزش مادی آن در پنل اظهار شده است (فعال سازی بخش بیمه) با هزینه مندرج در لیست قیمت ضمیمه بیمه نماید و درصورت خسارت، سرقت یا مفقودی جبران خسارت نماید.
تبصره:
الف- مرسولاتی که با توجه به ماهیت اقلام داخل آن در بسته بندی مناسبی قرار نمی گیرد بیمه نخواهند شد.
ب- بدیهی است که مرسولاتی که بطور ناموفق انجام می شود ( منجر به تحویل نمی شود) نیز بیمه خواهند شد و هزینه بیمه نیز مانند مرسولات دیگر از طرف فروشنده دریافت خواهد شد.
پ- مرسولاتی که به شرکت حامیسل تحویل می شوند در هنگام معطلی در انبار و شرایط حمل نباید فساد پذیر باشند در غیر این صورت مرسوله مشمول بیمه نخواهد شد.

۴-تعهدات فروشنده:
۴-۱-مهلت ثبت سفارش مرسولات سرویس “ارسال همان روز” تا ساعت ۱۰ و برای “ارسال روز بعد” و “ارسال مدت دار” تا ساعت ۲۳ خواهد بود.
۴-۲-مرسولات به تعداد ثبت شده در پنل بعد از سفارش گذاری بطور سالم آماده تحویل به حامیسل قرار می گیرد.
۴-۳-فروشنده می پذیرد در شرایط جوی نا مساعد و لغزندگی معابر یا شرایط ترافیکی حاصل از مواردی از قبیل راهپیمایی ها و اغتشاشات ممکن است توزیع با تاخیر انجام شود.
۴-۴- فروشنده می پذیرد مرسولات را با توجه به اقلام داخل آن در بسته بندی مناسبی قرار دهد که در هنگام جابجایی با موتور سیکلت دچار ایراد نشود و به مرسولات دیگر نیز آسیبی وارد نکند. ارسال مایعات نیز فقط در شرایطی که در بسته بندی پلاستیکی نفوذ ناپذیر قرار گیرد انجام خواهد شد در غیر این صورت اگر نشت مایعات سبب خسارت به اقلامِ دیگرِ همان مرسوله و اقلام مرسولات دیگر فروشنده یا مرسولات دیگر مشتریان حامیسل، که در مجاورت آن مرسوله قرارداشته اند، شود مسئولیت جبران خسارت وارد شده تماماً به عهده فروشنده خواهد بود.